شرایط و ضوابط ارائه خدمات گارانتی

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، شرايط و چگونگي استفاده از خدمات گارانتي خودروي خريداري شده را به اطلاع مي رسانیم.

تعريف تضمين يا ضمانت (گارانتي):

گارانتي، تعهد و تقبل شرکت سازنده مبني بر کارکرد صحيح خودرو در يک دوره معين است که نوعي تضمين طراحي، مکانيزم قطعات و مونتاژ به حساب مي آيد. در صورت بروز هر گونه مشکل در اين دوره، کليه ايرادهای ناشي از توليد، به رايگان توسط شرکت تولي دکننده محصول برطرف خواهد شد.

گارانتي خودرو:

خودروی ارائه شده توسط شرکت جها ننوین آریا، از تاريخ تحويل به مشتري براي يک دوره 36 ماهه و کارکرد 80000 کيلومتر هر کدام زودتر فرا برسد( با توجه به شرايطي که در اين دفترچه آمده است، گارانتي می شود.)

خدمات گارانتي محدود به تعويض و يا تعمير قطعات معيوب (بنا به تشخيص شرکت جهان نوین آریا) و دستمزد مربوطه است.

هرگونه خدمات گارانتي باید توسط نمايندگي هاي مجاز شرکت جها ننوین آریا صورت پذيرد.

داغي قطعات تعويض شده گارانتي، متعلق به شرکت جهان نوین آریا است.

موارد خارج از تعهدات گارانتي

1)کلیه قطعات و مجموعه های خودرو به جز قطعات و مواد مصرفی، مشمول خدمات دوره تضمین می باشند.

 

نام قطعات و مواد مصرفی

روغن ها نظیر روغن موتور، گیربکس، ترمز و هیدرولیک

مایعات نظیر مایع ضد یخ، مایع شیشه شوی

فیلترها نظیر فیلتر بنزین، فیلتر هوا

 

تبصره 1: عرضه کننده موظف است قطعات، مواد مصرفی و استهلاکی ناشی از عیوب کیفی و مونتاژی در هر یک از مجموعه های  خودرو را مشمول خدمات دوره تضمین نماید.

2) فهرست قطعاتی که به عنوان قطعات و مواد مصرفی قلمداد نشده ازجمله تجهیزات کاهنده آلایندگی هوا شامل کربن کنیستر، کاتالیست کانورتور، حسگر دوم اکسیژن که عمر کارکرد آنها کمتر از مدت زمان مورد نظر در دوره تضمین خودرو می باشد، به شرح جدول ذیل خواهد بود:

 

زمان تضمين کارکرد

نام قطعات

1 سال يا 20 هزار کيلومتر

باطري

صفحه کلاچ

ده هزار کيلومتر از زمان تحويل خودرو

تسمه ها

لامپ ها

شمع موتور

لنت ترمز

تيغه برف پاک کن

18 ماه يا 30 هزار کيلومتر

کاتاليست کانورتور

کربن کنيستر

حسگر دوم اکسيژن

2 سال يا 40 هزار کيلومتر

لاستيک

 

3) عوامل آسي بزننده به رنگ خودرو مانند مواد شيميايي، شيره درختان، فضولات پرندگان مشمول گارانتي نمی شود.

موارد لغو و محدودیت گارانتي

قسم تهاي مرتبط خودرو در حال تهای زير ازپوشش گارانتي خارج مي شود:

1) در صورتي که بر اثر تصادف يا حوادث، اتومبيل دچار عيب و نقص شود.

2) دستکاري سيستم کيلومترشمار (سيم کيلومتر يا صفحه کيلومترشمار) به طوري که تشخيص مسافت طي شده ممکن نباشد.

توجه: چنانچه به هر دليل کيلومترشمار خودروي شما کار نم يکند در اسرع وقت به نزديک ترين نمايندگي مجاز شرکت مراجعه کنید.

3) در صورت یکه سرویس های ادواری اعلامی (مندرج در بخش سرويس هاي دوره اي این دفترچه) در موعد مقرر و در نمایندگیهای مجاز شرکت جهان نوین آریا صورت نگرفته باشد.

توجه :

 

 

جدول سرویس های ادواری، به شرح زیر است:

 

کارکرد خودرو

تعداد ماه يا کيلومتر (هر کدام که موعد آن زودتر برسد)

ماه

6

12

18

24

30

36

42

48

54

کيلومتر 1000 x

5

10

20

30

40

50

60

70

80

 

این بدان معناست که خودرو بایستی بازای کارکرد 10 هزار کیلومتر یا 6 ماهه (هر کدام زودتر فرا رسد) جهت انجام سرویس دوره  ای به شبکه نمایندگی های جهان نوین آریا مراجعه نماید.

4) هر گونه تعميرات فني در خارج از شبکه تعميرگاهي مجاز شرکت جهان نوین آریا انجام پذيرفته باشد.

5) اعمال هر گونه تغييرات در خودرو ( نظير: تقويت موتور)- حذف قطعات و جايگزين کردن قطعات ديگر (همچون استفاده از تجهيزات غير استاندارد مثل رينگ و تاير غير استاندارد، تغ يير در فنربندي خودرو).

6)در صورت يکه لوازم جانبي و يا آپش نها که با برق خودرو در ارتباط هستند در خارج از شبکه نمایندگی های مجاز شرکت جهان نوین آریا نصب شده باشند مانند دزدگير.

7) عيوب ناشي از استفاده نامناسب از خودرو: غفلت يا خطاي راننده (همچون عبور با خودرو از ميان آب که منجر به آسيب به موتور گردد.) - استفاده غير معمول نظير استفاده در مسابقات رانندگي

گارانتي قطعات وخدمات:

مشتري گرامي، در دوره وارانتي (دوره خارج از گارانتي) خدمات ارائه شده توسط نمايندگي هاي مجاز، به مدت 2 ماه يا 3000 کيلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد) و قطعات تعويضي به مدت 6 ماه يا 10000 کيلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد) ضمانت می شود.

ارائه فاکتور رسمي:

ارائه فاکتور رسمي و سيستمي و هزينه تعميرات و قطعات در زمان تحويل خودرو به مشتريان توسط نمايندگي الزامي است.

الزام پذيرش خودروهاي داراي مشکل ايمني:

نمايندگي مجاز تحت هر شرايطي ملزم به پذيرش خودروهايي است که به دليل موارد ايمني قادر به تردد نیستند.

تعهد خدمات گارانتي:

چنانچه مصر فکننده در دوران ضمانت به نمايندگي مجاز مراجعه نمايد و رفع کامل ايرادات خودرو تحت هر شرايطي در مدت زمان باقي مانده از دوران ضمانت خودرو براي نمايندگي مقدور نباشد، نمايندگي موظف است ضمن اعلام کتبي موضوع به مشتري ترتيبي اتخاذ نمايد که خودروي مشتري در اولين فرصت ممکن تحت شرايط ضمانت رفع نقص شود.

همچنین در صورت توقف بیش از 48 ساعت خودرو در نمایندگی، مدت زمان توقف به دوره گارانتی افزوده می شود

دوره تعهد (وارانتي):

دوره تعهد يا دوره تامين قطعات و ارائه خدمات فني استاندارد، برابر 10 سال از زمان تحويل خودرو به مصر ف کننده است.