سرویس‌های ادواری

1) سرويس هاي دوره اي پيش بيني شده در اين دفترچه با توجه به توصيه هاي کارخانه سازنده اين خودرو بوده است و انجام به موقع آنها شما را در نگهداري خودرو در وضعيت مطلوب ياري و شرايط رانندگي اطمينان بخشي را فراهم م یکند. هنگام انجام اين سرويس ها، سيستم ها و قسمت هاي پيش بيني شده خودرو مورد بررسي و بازديد قرار گرفته می شود و برخي تعميرات، تنظيمات و تعويض قطعات روي آن صورت ميگيرد که عدم انجام به موقع اين سرويس ها با توجه به خساراتي که به بار می آورد،هزينه هاي تعمير و نگهداري خودرو را افزايش ميدهند. بر همين اساس ضرورت دارد که طبق جدول ارائه شده در اين دفترچه نسبت به انجام سرويس هاي ادواري خودروي خود، با مراجعه به يکي از نمايندگي هاي مجاز اقدام کنید.

2) هزينه هاي اجرت، مواد و قطعات مصرفي (از قبيل: روغن،فيلتر، ضد يخ) در هر يک از سرويس هاي ادواري، توسط مشتري پرداخت می شود.

3) جدول سرویس های ادواری به شرح زیر است:

علائم جدول

I : بازديد : بازديد نمودن و تميز كردن ، تعمير كردن و تنظيم كردن يا در صورت لزوم تعويض نمودن R : تعويض كردن T : سفت كردن C : تميز كردن

دوره نگهداری تعداد ماه یا کیلومتر ( هر کدارم موعد آن زودتر برسد. )
ماه 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1000 X کیلومتر 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
بررسی خلاصی سوپاپ های دود و هوا نیازی به بازدید و سرویس دوره ای ندارد در صورت مشاهده ایراد یا صدای غیر عادی به نمایندگی مجاز مراجعه شود.
تسمه دینام I I I I I I I I I I I I I I I I
روغن موتور * 1 R R R R R R R R R R R R R R R R
فیلتر روغن موتور * 1 R R R R R R R R R R R R R R R R
سیستم خنک کاری موتور I   I   I   I   I   I   I   I  
مایع خنک کننده موتور هر چهار سال يا 80 هزار کيلومتر (هر کدام زودتر فرا رسد) يايد تعويض گردد.
فیلتر هوا * 2 I R R R R R R R R R R R R R R R
فیلتر هوای اتاق I I R I R I R I R I R I R I R I
شمع موتور (Sky pack & Platinum)           I         R         I
شمع موتور (Turbo)         I       R       I      
عيبR04;يابي سيستمR04;هاي الکترونيکي     I   I   I   I   I   I   I  
فیلنر بنزین فيلتر بنزين داخل باک قرار گرفته و نياز به تعويض ندارد.
مدار و اتصالات سيستم سوختR04;رساني I     I     I     I     I     I
سيستم جمعR04;آوري بخارات سوخت (کنيستر) (در صورت نصب) I     I     I     I     I     I
وضعيت باتري/ سطح الکتروليت باتري و وزن مخصوص آن/ ترمينالR04;هاي باتري I   I   I   I   I   I   I   I  
لولهR04;ها، شلنگR04;ها و اتصالات ترمز   I I I I I I I I I I I I I I I
روغن ترمز*3 هر 40 هزار کيلومتر يا 2 سال (هر کدام زودتر فرا رسد) بايد تعويض گردد.
اگر خودرو در کارهاي سخت يا محيطR04;هاي نامناسب کار ميR04;کند روغن ترمز را سريعتر تعويض کنيد.
  I I I R I I I R I I I R I I I
ترمز دستی   I I I I I I I I I I I I I I I
بوستر ترمز و شلنگR04;هاي آن     I   I   I   I   I   I   I  

 

 

دوره نگهداری تعداد ماه یا کیلومتر ( هر کدام که موعد آن زودتر برسد )
ماه 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1000 X کیلومتر 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
لنت‌ها و ديسک‌هاي چرخ جلو   I I I I I I I I I I I I I I I
لنت‌ها و ديسک يا کاسه چرخ عقب   I I I I I I I I I I I I I I I
عملکرد فرمان و اهرم بندي فرمان     I   I   I   I   I   I   I  
روغن گيربکس کمک     I   I   I   R   I   I   I  
روغن گيربکس اتوماتيک/ CVT I   I   I   R   I   I   R   I  
روغن ديفرانسيل (سطح و نشتي) در صورت استفاده مداوم در شرايط گل‌آلود و سخت هر 000/10 کيلومتر بررسي شود.
I   I   I   I   R   I   I   I  
تعليق جلو و عقب، سيبک‌ها و لقي محوري بلبرينگ چرخ I     I     I     I     I     I
تنظيم زواياي چرخ‌ها I     I     I     I     I     I
پلوس‌ها و گردگيرهاي پلوس I     I     I     I     I     I
سيستم اگزوز و عايق‌هاي حرارتي I     I     I     I     I     I
پيچ و مهره‌هاي روي شاسي و بدنه     T   T   T   T   T   T   T  
شرايط بدنه (از نظر رنگ، خوردگي و سوراخ شدن) سالانه بازدید نمایید.
جابه‌جا نمودن تايرها در صورت استفاده در شرايط سخت هر 000/10 کيلومتر تايرها را جابجا نماييد و در حالت عادي هر 000/20 کيلومتر
فشار باد تايرها و زاپاس I I I I I I I I I I I I I I I I
سيستم برگشت بخار روغن PCV     I   I   I   I   I   I   I  
تنظيم ارتفاع چراغ‌هاي جلو I   I   I   I   I   I   I   I  
روغن‌کاري قفل و لولاي درب‌ها     I   I   I   I   I   I   I  
تيغه برف پاک‌کن و شيشه‌شور I I I I I I I I I I I I I I I I
شستشوي انژکتورها (Sky pack & Platinum) *تيپ Turbo شستشوي انژکتور ندارد             C           C      

 

اين بدان معناست که خودرو بايستي بازاي کارکردهاي 10 هزار کيلومتر يا 6 ماهه (هر کدام زودتر فرا رسد) جهت انجام سرويس دوره اي به شبکه نمايندگي هاي جهان نوين آريا مراجعه نمايد. تبصره: سرويس اوليه در کارکرد 5000 کيلومتر  يا 6 ماه (هر کدام زودتر فرا رسد) بايستي صورت پذيرد.