سرویس VIP

خدمات ویژه (سرویس VIP ): مشتریانی که تمایل دارند خدمات ویژه‌ای مانند سرویس‌های سریع (تعویض فیلتر و روغن موتور، تعویض لنت ترمز، تعویض باطری و... ) را در محل موردنظر خود دریافت کنند، می‌توانند از خدمات «سرویسVIP » شرکت استفاده نمایند. هزینه این خدمات شامل حق بازديد، قطعات و اجرت خدمات به عهده مشتری است.
  نحوه دریافت خدمات‌رسانی سیار: