نکات نگهداری از کولر خودرو

رعایت نکات زیر موجب افزایش طول عمر و بازدهی بیستر کولر اتومبیل می گردد

هنگام روشن کردن اتومبیل دقت نمایید که حتما کولردرحالت خاموش باشد

کولر را در سرعت و دور موتور بالا روشن ننمائید. بهترین زمان برای روشن کردن ، قبل از حرکت یا در دور موتورپایین است ولی خاموش نمودن سیستم در هر سرعت و دور موتوری بلامانع است

به منظور کارکرد بهتر و بهردهی بیشتر کولر ، حداقل یک دقیقه بعد از روشن نمودن سیستم، شیشه های اتومبیل را ببندید

از کولراتومبیل باید حداقل ماهی یک مرتبه هر چند مدت زمان بسیار کوتاه استفاده نمود، حتی در فصولی که از سیستم کولر استفاده نمی شود. این عمل باعث گردش روغن موجود در سیستم گردیده و در واقع باعث روغن کاری واشرها، اتصالات و لوله های سیستم می شود. رعایت این مورد باعث کاهش احتمال نشتی گاز می گردد

در فصولی که از کولر استفاده نمی کنید، به هیچ عنوان تسمه مربوط به کمپرسور را باز ننمایید و دقت فرمایید که این تسمه در شرایط استاندارد خود باشد

دمای آب موتور در هنگام کارکرد کولر، معمولاً کمی بالاتر از دمای کارکرد آن بدون استفاده از کولر می باشد. چنانچه نمایشگر به مدت طولانی مخصوصا در ترافیک، دمای آب را اضافه تر از حد مجاز نشان می دهد، کولر را خاموش نموده و اجازه دهید تا دمای موتور قدری پایین بیاید

زمانی که مدت طولانی در جاده ای سربالایی با شیب تند، رانندگی می کنید، از دنده سنگین استفاده نمایید. این امر به کاهش بار موتور و افزایش برودت سیستم کمک می کند

مناسب ترین جهت دریچه های کولر جهت وزش هوای خنک به سمت سقف و دربها می باشد