حضور شرکت جهان نوین آریا در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو شیراز

حضور شرکت جهان نوین آریا در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو شیراز

حضور شرکت جهان نوین آریا در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو شیراز
شرکت جهان نوین آریا در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو شیراز غرفه نیسان از ساعت 17 تا 22 متتظر حضور شما دوستداران و علاقه مندان نیسان می باشد.

آدرس: محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی فارس
زمان: تاریخ ۲۷ تا ۳۰ تیرماه از ساعت 17 الی 22